• Certificaten en keurmerken

    Certificaten en keurmerken

  • 1

Certificaten en keurmerken

Certificaten krijg je niet zomaar: het zijn keurmerken die je moet verdienen. Sommige zijn verplicht, andere wil je hebben omdat je je verantwoordelijk voelt. Ten aanzien van integriteit bijvoorbeeld, en mens en milieu. Daarom zijn wij trots op onze certificaten en hechten wij grote waarde aan naleving hiervan.

 

STIP

STIP sluit een verbond met verantwoorde en betrokken houtverwerkers. Een bedrijf dat in aanmerking wil komen voor het STIP bedrijfscertificaat, mag alléén hout inkopen en dus verkopen dat voor 100% uit duurzaam/verantwoord beheerde bossen komt. Oftewel, hout dat afkomstig is uit door TPAC goedgekeurde bosbeheerssystemen. www.stip.org.

ISO 9001

Met de ISO 9001 certificering toont Hecon aan dat ons managementsysteem voldoet aan alle normeisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Onze organisatie is in staat om te voldoen aan de eisen van onze klanten en aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op onze werken.

VCA

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. VCA is algemeen erkend als industriestandaard en toetst organisaties op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Hiermee staat Hecon voor de veiligheid van personeel, bezoekers en externe werknemers. www.vca.nl

Erkend leerbedrijf

Hecon is een erkend leerbedrijf. Door nu studenten te begeleiden en op te leiden, dragen wij bij aan de aanwas van nieuwe, goede vaklieden. Dit is in het belang van onze branche, voor onszelf én onze opdrachtgevers. Wij halen de toekomst in huis!

Woningborg

Woningborg biedt een waarborgregeling teneinde de afgedekte risico’s voor de opdrachtgever zeker te stellen.

Bouwend Nederland

Hecon is aangesloten bij Bouwend Nederland, de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Deze organisatie behartigt de belangen van ondernemingen in de sector en maakt zich hard voor duurzame vernieuwing. Daar doen wij graag aan mee. www.bouwendnederland.nl

SBIB

De Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid (SBIB) ziet toe op de integriteit van bouwondernemingen en hun medewerkers. Dit heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer. Ook Hecon hanteert een integriteitscode conform het SBIB model. www.sbib.nl